Home page > Úvodní slovo velitele

Úvodní slovo velitele

Vážení spoluobčané,

dovoluji si Vás přivítat na webových stránkách 26. pluku velení, řízení a průzkumu, útvaru, který je součástí Vzdušných sil AČR. Velitelství 26. pVŘPz je dislokováno v posádce Brandýs nad Labem-Stará Boleslav, ve městě, které má bohatou historii a jehož dějiny sahají až k počátkům české státnosti do 10. století.  Je městem, které je místem tradic svatého knížete Václava a je také nejstarším poutním místem křesťanské kultury v Čechách. K městu Brandýs nad Labem-Stará Boleslav se váže také bohatá vojenská tradice s tradicí posádkového města, kdy první vojenská posádka zde byla zřízena již v roce 1773. V průběhu dalších staletí se zde vystřídala dlouhá řada pluků různých zbraní, ale posádka byla až do konce monarchie Rakousko-Uherské převážně doménou císařské kavalerie, a to jezdectva všeho druhu. Dále se zde vystřídaly útvary dělostřelecké a od roku 1981 se v posádce po redislokaci usídlilo Velitelství protivzdušné obrany státu se svým Ústředním velitelským stanovištěm. Po roce 1989 v posádce působilo Velitelství letectva a PVOS (1990), Velitelství 4. Sboru PVO (1993) a v roce 1997 zde vzniká Velitelství Vzdušných sil AČR. Dnem 1. 12. 2003 bylo Velitelství Vzdušných sil AČR včleněno do struktury Společných sil AČR Olomouc.

Je mi ctí Vás zde v krátkosti seznámit s útvarem, který byl vytvořen po reorganizačních změnách počátkem roku 2004 a navazuje na tradice Velitelství protivzdušné obrany státu a Ústředního velitelského stanoviště. Hlavním úkolem 26. pVŘPz je zabezpečit nedotknutelnost vzdušného prostoru České republiky. Podřízené jednotky patří mezi vybrané prvky AČR vyčleněné rozhodnutím Poslanecké sněmovny a Senátu č. 1348 ze dne 7. prosince 2000 do trvalé podřízenosti Vrchního velitele sil NATO v Evropě (SACEUR). Zabezpečení nedotknutelnosti vzdušného prostoru České republiky v rámci integrovaného systému PVO v Evropě – NATINAMDS je plněno nepřetržitě. Jsme útvarem, který svou působností a dislokací zahrnuje celé území České republiky. Naše jednotky jsou dislokovány téměř ve všech krajích naší vlasti. Ke splnění hlavního úkolu je v rámci systému velení a řízení 26. pVŘPz vytvořena struktura radiotechnických jednotek a míst velení, na kterých příslušníci pluku vyhodnocují letový provoz a vytvářejí rozpoznaný obraz o vzdušné situaci. Systémy zpracování dat jsou schopny poskytovat komplexní radiolokační informaci o letovém provozu ve vzdušném prostoru ČR i mimo něj. Součástí 26. pVŘPz je jednotka, která zabezpečuje koordinaci vojenského letového provozu s civilními orgány ŘLP Praha, výcvik řídících letového provozu, management vzdušného prostoru pro pružné využívání vzdušného prostoru, vydávání Letecké informační příručky a cestou společného záchranného koordinačního střediska zabezpečuje včasné poskytnutí pomoci a záchrany osádkám a cestujícím letadel, které se ocitly v nouzi.

26. pVŘPz zabezpečuje celou škálu činností, které vyplývají nejen z plnění úkolů pro NATINAMDS, ale taktéž pro potřeby Národního posilového systému. Jako součást Vzdušných sil bude i nadále nezbytným prvkem velení a řízení, prvkem, který zabezpečuje aktivní působení národních i aliančních zbraňových systémů nad územím České republiky.

                                                                                                     

                                                                                                                       Velitel 26. pVŘPz

                                                                                                                       plukovník gšt. Ing. Zdeněk Gabriel

Nahoru