Staroboleslavští pomáhali dětem projít Bránou do pravěku

V sobotu 20. září 2014 se v Praze v parku Charlotty G. Masarykové uskutečnil již 4. ročník rodinného festivalu s názvem Podzimní hrátky letos s podtitulem Brána do pravěku. Akci pořádal spolek Porte za podpory Městské části Praha 6 a Hlavního města Prahy, na akci se podíleli i příslušníci 26. pluku velení, řízení a průzkumu.

I armádní vrcholoví sportovci musí absolvovat výcvik ve vševojskových dovednostech

Dne 2. září 2014 se v prostoru posádkové střelnice ve Staré Boleslavi uskutečnila velitelská příprava. Mezi účastníky výcviku byli kromě studentů Vojenského oboru při Fakultě tělesné výchovy a sportu Univerzity Karlovy v Praze také vybraní příslušníci Armádního sportovního centra Dukla.

Jak se zachovat při dopravní nehodě, radili odborníci ve Staré Boleslavi

Účastníkem nebo svědkem dopravní nehody se může stát každý. Všechno se obvykle odehraje ve zlomku vteřiny. Jak se v takové situaci zachovat se dozvěděli nejen příslušníci útvarů a zařízení Jaselských kasáren ve Staré Boleslavi, ale i žáci základních a středních škol i občané, kteří od 16. do 17. června navštívili takzvané „BESIP Days“.

Účastníci cvičení FLASHBACK SHIELD prokázali svou profesionalitu

Nepřetržité střežení vzdušného prostoru nad Českou republikou je hlavní úkol 26. pluku velení, řízení a průzkumu. A právě personál odpovědný za splnění tohoto specifického úkolu byl prověřován během simulovaného velitelsko-štábního cvičení FLASHBACK SHIELD, které se konalo 3. dubna 2014 v prostorách Střediska řízení a uvědomování (CRC – Control and Reporting Centre).

Družstvo 26. pVŘPz slavilo úspěchy v armádním přeboru ve sjezdovém lyžování

Reprezentanti 26. pluku velení, řízení a průzkumu ze Staré Boleslavi byli jedni z nejúspěšnějších účastníků Otevřených přeborů AČR ve sjezdovém lyžování, které proběhlo ve dnech 20. – 22. ledna 2014 na Klínovci.

V disciplíně „obří slalom“ si zlatou medaili přivezli kpt. Libor Sovák (vel. a štáb) a npor. Jana Vilímová (261. StřŘU), stříbro získala rtm. Lenka Reindlová (262. rtpr). Ve „slalomu“ se umístili výše jmenovaní na 2. místě a další medaili za 3. příčku přidal mjr. Pavel Šrůtek.

Nová publikace o historii a činnosti radiotechnického vojska slavila svůj vznik za účasti 26. pluku

Beseda a autogramiáda s autorem knihy o radiotechnickém vojsku „Volací znak Salakuška“ Martinem Káňou se uskutečnila v pátek 17. ledna 2014 v chomutovském Středisku knihovnických a kulturních služeb. Akce se uskutečnila pod záštitou organizace Paměť – společnost pro zachování vojenské historie Chomutovska, jež má základy v Klubu vojenských důchodců Chomutov.

Stránky

Subscribe to pvrpz.army.cz RSS

Nahoru