Úvodní stránka > Aktuality > Posluchači Kurzu Generálního štábu na návštěvě CRC

Posluchači Kurzu Generálního štábu na návštěvě CRC

Ve středu 25. ledna 2017 zavítalo 23 vybraných příslušníků důstojnického sboru Armády České republiky na 261. Středisko řízení a uvědomování (CRC = Control and Reporting Centre) ve Staré Boleslavi.

Jednalo se o posluchače Kurzu Generálního štábu, kteří se od září loňského roku připravují na Univerzitě obrany na významné funkce se stanovenou hodností plukovník nebo brigádní generál. Během praktické části přípravy navštěvují různé vojenské útvary a jednotky, aby se seznámili s jejich hlavními úkoly, strukturou a začleněním v rámci Armády České republiky.

Středisko řízení a uvědomování je v alianční struktuře vedeno jako základní prvek velení a řízení vzdušných sil. Obrazně řečeno, jedná se o nervovou síť NATINAMDS - integrovaného systému protivzdušné obrany členských zemí NATO. 

Na půdě střediska přivítal důstojníky plukovník generálního štábu Milan Malík, velitel 26. pluku, do jehož podřízenosti CRC patří. Seznámil návštěvníky s hlavním úkolem pluku, kterým je zabezpečení nedotknutelnosti vzdušného prostoru České republiky, a který je plněn nepřetržitě 24 hodin denně 7 dní v týdnu. Nezbytné bezpečnostní poučení před vstupem do specifického objektu pod úrovní terénu už pak přednesl velitel střediska plukovník generálního štábu Zdeněk Gabriel.

Po prezentaci o úkolech a struktuře CRC si posluchači kariérového kurzu prohlédli podzemní prostory objektu CRC – sál bojového řízení, pracoviště zabezpečení komunikačních a informačních systémů či velín provozně-technologického zázemí.

Nahoru