Úvodní stránka > Aktuality > Specialisté chemického vojska vzdušných sil cvičili během Toxic Leak IV na Slovensku

Specialisté chemického vojska vzdušných sil cvičili během Toxic Leak IV na Slovensku

Prostory Výcvikového a testovacího centra radiační, chemické a biologické ochrany ve slovenských Zemianských Kostoľanech se ve dnech 7. až 11. září 2015 staly centrem cvičení Toxic Leak IV, kam si specialisté chemického vojska z jednotek Vzdušných sil Armády České republiky přijeli prohloubit svoje teoretické vědomosti a rozvíjet praktické zkušenosti v oblasti výcviku s toxickými látkami.

Absolvování výcviku manipulace s bojovými chemickými látkami by pro každého profesionálního chemika mělo být jednou do roka povinností. Pro jednotky našich vzdušných sil to bylo vůbec poprvé, co využily možnosti cvičit na Slovensku. „Dříve jsme výcvik v oblasti zacházení s otravnými látkami prováděli pouze na Kamenné Chaloupce ve Vojenském újezdu Březina, ale zařízení v Zemianských Kostoľanech nám poskytuje mnohem větší možnosti – od kompletního servisu v této oblasti, přes vhodné cvičné prostory, až po stravování, ubytování a zdravotnické zabezpečení,“ vysvětluje řídící cvičení kapitán Martin Zelenka z 26. pluku velení, řízení a průzkumu.

Že tady nejde jen o hru, ale že se tu cvičí s chemickými bojovými látkami, které dokážou skutečně zabíjet, svědčil všudypřítomný pohyb lidí v ochranných maskách a oblecích a výstražné cedule „Pásmo ohrožení!“ a „Pozor jed!“. A právě zásady pobytu a pohybu na kontaminovaném území společně se zdoláním psychické a fyzické zátěže způsobené přítomností zdraví škodlivých faktorů v kombinaci s používáním prostředků individuální ochrany patřily mezi nejdůležitější cíle cvičení Toxic Leak IV.

Průběh výcviku zhodnotil vedoucí instruktor praporčík Michal Belšán z 31. pluku radiační, chemické a biologické ochrany: „Odpovědný přístup cvičících k dodržování přísných bezpečnostních opatření a důsledné dodržování pokynů všech instruktorů přispělo k bezchybnému průběhu výcviku. Vojáci si vyzkoušeli práci s reálnými otravnými látkami, procvičovali odběry kapalných a pevných vzorků a zjišťovali přítomnost různých chemických látek na površích ochranných prostředků, materiálu a techniky.“ Nedílnou součástí výcviku byla také opatření spojená s dekontaminací cvičících týmů během a po ukončení činnosti.  

 

Cvičení se celkem zúčastnilo 34 vojáků z jednotek českých vzdušných sil a 1 voják z libereckého 31. pluku. Největší procento zastoupení cvičících měl staroboleslavský 26. pluk, konkrétně příslušníci čety chemické ochrany roty bojového zabezpečení 261. Střediska řízení a uvědomování. Výcviku se dále zúčastnila družstva radiačního a chemického průzkumu z 21. základny taktického letectva, 22. základny vrtulníkového letectva a 25. protiletadlového raketového pluku. 

Nahoru