Úvodní stránka > Aktuality > Slavnostní nástup u příležitosti předání a převzetí funkce velitele 26. pluku

Slavnostní nástup u příležitosti předání a převzetí funkce velitele 26. pluku

V pátek 31. října 2014 se v posádce Brandýs nad Labem – Stará Boleslav shromáždili příslušníci 26. pluku velení, řízení a průzkumu u příležitosti předání a převzetí funkce velitele pluku. Ke dni 1. listopadu 2014 byl předávající velitel pluku plukovník Ing. Štefan Vasily určen do dispozice (do 31. prosince 2014) a novým velitelem 26. pluku velení, řízení a průzkumu byl jmenován dosavadní velitel 261. Střediska řízení a uvědomování plukovník Ing. Milan Malík.

Slavnostního nástupu se zúčastnili významní hosté z řad AČR – velitel Vzdušných sil brigádní generál Ing. Libor Štefánik, ředitel Agentury logistiky brigádní generál Ing. Jaromír Zůna a jeho zástupci plukovníci gšt. Ing. Rostislav Hulík a Ing. Jaroslav Trakal, velitel 24. základny dopravního letectva plukovník Ing. David Klement.

Na závěr slavnostního nástupu zazněly projevy. Generál Štefánik vyzdvihnul nelehký úkol 26. pluku velení, řízení a průzkumu, kterým je střežení vzdušného prostoru České republiky 24 hodin denně a 7 dní v týdnu. Plukovníku Vasilymu vyjádřil slova díků za dosavadní příkladné plnění tohoto nelehkého úkolu a plukovníku Malíkovi popřál mnoho štěstí a úspěchů v jeho nové funkci.

Odcházející velitel 26. pluku ve svém projevu krátce zavzpomínal na svou kariéru v ozbrojených silách a poděkoval příslušníkům pluku za výbornou spolupráci a popřál všem úspěchy v profesním i osobním životě. „Služba v armádě pro mne znamenala splnění osobních ambicí. Po mnoha letech usilovné práce, studií a psychického vypětí přenechávám plnění dalších služebních úkolů svému následovníkovi“, řekl na závěr svého projevu plukovník Vasily.

Poslední projev zazněl z úst nastupujícího velitele plukovníka Malíka, ve kterém ujistil, že bude pokračovat v dosavadním úspěšném trendu plnění hlavního úkolu 26. pluku. Poděkoval plukovníku Vasilymu za jeho práci a lidský přístup a jménem celého pluku mu popřál hodně zdraví a štěstí v „civilním“ životě. Na adresu příslušníků CRC řekl: „Upřímně vám děkuji za léta spolupráce, za všechno to hezké, ale i obtížné, co jsme společně prožili. Mým odchodem se ve skutečnosti vlastně ani tak moc nemění – všichni zůstáváme u jednoho útvaru a naše cesty se budou i nadále protínat. Lidské ani služební vztahy pouhou změnou pracoviště nebo funkce nekončí. Příslušníci 261. StřŘU – bylo mi ctí vám velet“.

Nahoru