Úvodní stránka > Aktuality > Vojáci 26. pluku navštívili žáky 8. a 9. tříd základní školy v Ďáblicích

Vojáci 26. pluku navštívili žáky 8. a 9. tříd základní školy v Ďáblicích

Čím chceš být? Tuto otázku každý z nás už nejednou v životě slyšel. Žákům 8. a 9. tříd základních škol podává pomocnou ruku rozhodnout se o výběru povolání předmět Svět práce.

V jeho rámci se studenti seznamují se světem práce, učí se orientovat v různých oborech lidské činnosti, osvojují si potřebné poznatky a dovednosti významné pro volbu vlastního profesního zaměření a možnost jejich budoucího uplatnění na trhu práce.„Při výuce předmětu se snažíme, aby žáci přicházeli do přímého kontaktu s lidskou činností a technikou v jejich rozmanitých podobách a širších souvislostech,“ objasnila ředitelka pražské Základní školy a mateřské školy v Ďáblicích Iveta Horáčková.

„26. pluk velení, řízení a průzkumu jsme oslovili za účelem prezentace Armády České republiky a výkonu profese vojáka z povolání pro žáky našich 8. a 9. tříd. Jsme moc rádi, že se setkání vojáků s našimi studenty podařilo uskutečnit,“ pochvalovala si jedna z třídních učitelek Jana Ludwig.
Vojáci z 26. pluku navštívili ďáblickou základní školu v pátek 16. května 2014. Ve své prezentaci profesionálové ze Staré Boleslavi nejdříve dětem přiblížili Armádu České republiky – její určení, vzdušné a pozemní síly, působení našich vojáků v zahraničních misích, a nezapomněli ani na stručný průřez historií. Dále se zaměřili na osobu profesionálního vojáka a jeho úkoly, žáci měli možnost poslechnout si i vojenskou přísahu. Studentům také představili formy a obory studia na Vojenské střední škole a Vyšší odborné škole Ministerstva obrany v Moravské Třebové a na Univerzitě obrany v Brně. Během diskuse si žáci sami vyžádali podrobnější informace o přijímacím řízení na Vojenskou střední školu MO. Příslušníci pluku také krátce pohovořili o svém vojenském útvaru, podřízených jednotkách a radiolokační technice.

Vojáci samozřejmě pamatovali i na praktické ukázky armádní výzbroje a techniky. Děti měly možnost si na vlastní kůži vyzkoušet ochrannou masku, filtrační ochranný převlek a taktickou vestu, profesionálové je seznámili s ovládáním radiostanice a dalekohledu. Nejzábavnější pro žáky bylo, když se mohli pomalovat maskovacími barvami. Děti si prohlédly plakáty s vojenskou výzbrojí a technikou, součástí prezentace byla i krátká videa z výcviku specialistů 26. pluku – výcvik pyrotechniků (likvidace munice), společný výcvik s Policií České republiky (zadržení pachatele a zásah proti demonstrantům), výcvik psovodů.

Na závěr společného dopoledne dostali studenti od vojáků prezentační předměty s vojenskou tématikou. „Byla to nová zkušenost i pro nás a rádi se sem zase vrátíme. Věřím, že se prezentace a ukázky dětem líbily a v budoucnu se s některými studenty setkáme v armádě,“ řekl po skončení setkání vrchní praporčík 262. radiotechnického praporu Jiří Liška.

Nahoru