Home page > Aktuality > Vrchní praporčík radiotechnického praporu byl oceněn generálkou Šmerdovou. Stal se hrdým majitelem Odznaku Vojenského fondu solidarity.

Vrchní praporčík radiotechnického praporu byl oceněn generálkou Šmerdovou. Stal se hrdým majitelem Odznaku Vojenského fondu solidarity.

Vojenský fond solidarity ve spolupráci s Charitou České republiky už 5 let pomáhá vojákům a jejich rodinám, kteří se nezaviněně ocitli v tíživé životní situaci. To by ovšem nešlo bez dobrovolných finančních příspěvků.

Předsedkyně výboru Vojenského fondu solidarity brigádní generálka Lenka Šmerdová si velmi váží všech, kteří jsou ochotni pravidelně a dlouhodobě do něj přispívat. Svědčí o tom její osobní dopis a Odznak Vojenského fondu solidarity, který obdržel praporčík Tomáš Růžička: „Ráda bych Vám touto cestou poděkovala za Váš profesionální přístup a solidaritu, které si velmi vážím. Díky Vám můžeme pomáhat.“ Ke gratulaci se přidal i plukovník gšt. Zdeněk Gabriel, velitel 26. pluku velení, řízení a průzkumu: „Jsem rád, že u pluku máme takové vojáky, kterým není osud ostatních lhostejný. Nikdy nevíte, kdy budete potřebovat pomoc vy sami.“

Bližší informace o Odznaku a podmínkách jeho získání naleznete zde:

https://fondsolidarity.army.cz/odznak-vojenskeho-fondu-solidarity

 

Fotogalerie

Nahoru