Home page > Aktuality > Vojáci absolvovali kurz Českého červeného kříže, mezi nimi i příslušníci staroboleslavského pluku

Vojáci absolvovali kurz Českého červeného kříže, mezi nimi i příslušníci staroboleslavského pluku

(převzato z army.cz)     V pondělí 16. listopadu 2020 absolvovali příslušníci 26. pluku ze Staré Boleslavi kurz „přípravy pomocného personálu ve zdravotnictví“ pořádaný Českým červeným křížem.

Tento kurz postupně absolvuje 500 vojáků, kteří jsou určeni k nasazení do zařízení sociálních služeb nebo zdravotnických zařízení.  Jde o jednodenní kurz, během kterého se vojáci seznámí s jednoduchými základy péče o nemocného na lůžku – od obstarání osobní hygieny, přes podávání stravy až po komunikaci s nemocným. Výuka je rozložena do osmi vyučovacích hodin. Součástí výuky je také školení v oblékání, svlékání a likvidace osobních ochranných pracovních pomůcek. Takové školení absolvují vojáci vždy před nástupem do zařízení, praktické cvičení však urychlí a zdokonalí jejich praxi. Na konci kurzu vojáci obdrží certifikáty ČČK.

„Spolupráci s Českým červeným křížem a tento kurz jsem navrhla týmu chytré karantény. Doplní potřebné znalosti a zkušenosti vojákům ve velmi krátké době. Ti mohou být v podstatě ihned nasazeni do zařízení, kde je urgentní potřeba personálu,“ komentuje spolupráci plukovnice Lucie Jarešová, hlavní sestra Ministerstva obrany. Kurzy Českého červeného kříže pro vojáky se budou konat v prostorách záložního zdravotnického zařízení v Letňanech a v prostorách Oblastního spolku ČČK v Olomouci. V Letňanech budou v deseti termínech školeni vojáci vždy ve dvou skupinách po patnácti. Tedy každý den se vyškolí celkem 30 vojáků. Prostory areálu to umožňují svou velikostí. V Olomouci budou vojáci školeni v jedné skupině do 15 osob a to ve 14 termínech. Cílem je zde proškolit postupně 200 vojáků.

„Realizací těchto kurzů naplňuje ČČK své poslání podpůrné organizace vojenské zdravotnické služby armády. Věřím, že proškolení vojáci budou úspěšně nápomocni profesionálním zdravotníkům a pomohou tak zvládnout nápor, který COVID-19 znamená pro náš zdravotnický systém či zařízení sociálních služeb," uvedl Marek Jukl, prezident ČČK.

„Snažíme se pomoci přetíženému personálu v nemocnicích a sociálních zařízeních. Získané́ vědomosti a dovednosti uplatní vojáci při pomocných pracích a asistenci při základní péči o klienty, kterou budou vykonávat místo chybějícího personálu,“ komentuje plukovnice Jarešová.

O navýšení počtu vojáků, kteří mají pomáhat zdravotnickým zařízením a domovům sociální péče, až na 900, rozhodla vláda v pondělí 9. listopadu 2020. Dalších 400 vojáků je určeno pro nasazení do páteřních (fakultních) nemocnic a dalších zdravotnických zařízení. Tito vojáci již absolvovali rozšířené kurzy první pomoci. S jejich nasazením se počítá od středy 18. listopadu v počtu 359 vojáků. Armáda České republiky momentálně eviduje 43 požadavků na jejich pomoc do nemocnic.

Autor: plukovnice Magdalena Dvořáková (KaGŠ), foto: podplukovnice Vlastimila Cyprisová (KaGŠ)

Fotogalerie

Nahoru