Úvodní stránka > Aktuality > Ve Staré Boleslavi se během Flashback Shield cvičila ochrana vzdušného prostoru

Ve Staré Boleslavi se během Flashback Shield cvičila ochrana vzdušného prostoru

Ve dnech 1. a 2. března 2016 se u 261. Střediska řízení a uvědomování (CRC – Control and Reporting Centre) uskutečnilo cvičení Flashback Shield. Jeho pracovníci mají v případě nenadálé situace či krize za úkol mimo jiné zalarmovat příslušné jednotky k ochraně vzdušného prostoru.

Během smyšleného simulovaného cvičení proběhl vzdušný útok nepřátelské formace státu Redland a cvičící směna CRC musela na vzniklou situaci reagovat. Velitel bojové směny vydal rozkaz ke vzletu letounů z Čáslavi a Náměště k obraně vzdušného prostoru Bluelandu, aktivoval prostory ničení jednotek protiletadlového raketového vojska a vyhlásil varování před vzdušným napadením pro podřízené jednotky a útvary vzdušných sil. To vše probíhá v souladu s aliančními standardy a procedurami v podřízenosti směny mezinárodního centra vzdušných operací CAOC (Combined Air Operation Centre) v německém Uedemu, která se cvičení také účastnila.

„Vojáci během cvičení řešili nestandardní situace ve vzdušném prostoru, jako je ztráta spojení, letoun v nouzi, unesený letoun, narušení státní hranice ze strany smyšleného nepřátelského státu, rozpoznání a varování před nástražným výbušným systémem, zabezpečení oblasti před nevybuchlou municí nebo evakuace místa velení a řízení,“ uvedl plukovník gšt. Milan Malík, velitel 26. pluku.

Veškeré činnosti byly vyhodnocovány skupinou hodnotitelů z Velitelství vzdušných sil AČR, 26. pluku velení, řízení a průzkumu a Univerzity obrany dle standardu hodnocení NATO – TACEVAL (Tactical Evaluation). TACEVAL zahrnuje operační postupy, systém velení a řízení, dále individuální schopnosti a dovednosti jednotlivce nejen v poskytování první pomoci, ale i použití prostředků individuální a kolektivní ochrany proti zbraním hromadného ničení a biologickým látkám.

„Ačkoliv každý z operátorů má díky standardním NATO procedurám a lokálním operačním postupům jasně stanovenou oblast, za jejíž výkon musí nést zodpovědnost, celý tým musí fungovat jako dobře namazaný stroj. Chyba jedince nesmí vést k nezdaru mise či úkolu, proto je veliký důraz při cvičeních podobného typu kladen na sehranost týmů a vzájemnou pomoc v rámci celku i v těch nejmenších skupinách. Jedinec by totiž v tomto systému sám nic nezmohl,“ uvedl cvičící na pozici zástupce velitele pro operace podplukovník Václav Veselý.

Cvičení Flashback Shield, jemuž předcházela několikaměsíční příprava podřízených a součinnostních složek, je prvním komplexním cvičením hodnoceným dle standardů NATO v tomto roce. Vyvrcholením přípravy personálu pak bude podle plukovníka gšt. Milana Malíka podzimní cvičení Clear Sky.

Fotogalerie

Nahoru