Úvodní stránka > Aktuality > Účastníci cvičení FLASHBACK SHIELD prokázali svou profesionalitu

Účastníci cvičení FLASHBACK SHIELD prokázali svou profesionalitu

Nepřetržité střežení vzdušného prostoru nad Českou republikou je hlavní úkol 26. pluku velení, řízení a průzkumu. A právě personál odpovědný za splnění tohoto specifického úkolu byl prověřován během simulovaného velitelsko-štábního cvičení FLASHBACK SHIELD, které se konalo 3. dubna 2014 v prostorách Střediska řízení a uvědomování (CRC – Control and Reporting Centre).

Ochranu vzdušného prostoru zabezpečuje 26. pluk v rámci integrovaného systému protivzdušné a protiraketové obrany Severoatlantické aliance (NATINAMDS – NATO Integrated Air and Missile Defence System). Informace o dění ve vzdušném prostoru předává každý členský stát NATO příslušnému nadřízenému stupni. Pro Českou republiku je to CAOC (Combined Air Operations Center) v německém Uedemu.

Výcvik profesionálů z CRC je časově náročný a vyžadující osvojení si nemalého množství operačních postupů a speciálních termínů. Během cvičení si vojáci museli poradit s nestandardními situacemi ve vzdušném prostoru, zhodnotit nastalou situaci a následně navrhnout řešení včetně nasazení vyčleněných sil a prostředků AČR. Potýkali se například se ztrátou spojení s pilotem letounu, s lety v rozporu s letovým plánem, s nepovoleným vstupem do bezletové zóny a s lety bez diplomatického povolení.

Scénář nabízel nutnost řešení situací i z jiných oblastí než jen ze sledování a řízení prostředků ve vzdušném prostoru – ohrožení perimetru a následné zadržení podezřelé osoby, znehodnocená strava, zdravotní komplikace příslušníka bojové směny, výpadek dodávky vody, požár v nedalekém podniku a evakuace.  

Cílem cvičení bylo prověřit, zda výkon cvičícího personálu CRC odpovídá národním i aliančním standardům týkající se nejen ostrahy vzdušného prostoru NATO a velení a řízení vybraných sil a prostředků protivzdušné obrany.

Do cvičení se kromě příslušníků 26. pluku zapojili i zástupci dalších jednotek, konkrétně 21. základny taktického letectva, 25. protiletadlového raketového pluku, Vojenského geografického a hydrometeorologického úřadu a Společného operačního centra MO.

„Cvičení prokázalo, že zásadní úkol 26. pluku, tedy zabezpečení ostrahy vzdušného prostoru České republiky v rámci integrovaného systému NATINAMDS, jsme schopni zabezpečit a plnit," zhodnotil cvičení FLASHBACK SHIELD zástupce velitele 26. pluku velení, řízení a průzkumu podplukovník Zdeněk Gabriel.

Nahoru