Úvodní stránka > Aktuality > Staroboleslavský pluk cvičil ochranu vzdušného prostoru

Staroboleslavský pluk cvičil ochranu vzdušného prostoru

„Čisté nebe“ zářilo během cvičení Clear Sky 2015, které ve dnech 6. a 7. října 2015 proběhlo ve Staré Boleslavi u 26. pluku velení, řízení a průzkumu. Centrem cvičení se stal objekt 261. Střediska řízení a uvědomování (dále jen CRC – Control and Reporting Centre).

Cílem cvičení bylo procvičit nejen operační postupy a procedury NATINAMDS (NATO Integrated Air and Missile Defence System), ostrahu vzdušného prostoru NATO a velení a řízení vybraných sil a prostředků protivzdušné obrany tak, aby výkon operačního personálu splňoval vysoké národní i NATO standardy, ale i činnost jednotek Force Protection (ochrana sil).

Prověřovanými oblastmi bylo vedení vzdušných operací nad územím ČR a NATO v době míru, krize a konfliktu a součinnost s prvky velení vzdušných sil armád NATO, dále také logistické zabezpečení jednotky při vedení bojové operace. V oblasti Force Protection to samozřejmě byla ochrana a obrana stálého místa dislokace hlavního místa velení. „Pro hodnocení našeho cvičení jsme využili nabídku zahraniční účasti kvalifikovaných hodnotitelů ze slovenských a maďarských vzdušných sil, se kterými dlouhodobě spolupracujeme“, uvedl na adresu cvičení plukovník Milan Malík, velitel 26. pluku. Funkci hodnotitelů plnili i zástupci Generálního štábu a Vzdušných sil AČR.

Operační personál zodpovědný za kontrolu českého vzdušného prostoru řešil nestandardní situace ve vzdušném prostoru – ztráta spojení s pilotem letounu, vstup do bezletové zóny, lety v rozporu s letovým plánem, lety bez diplomatického povolení, civilní letoun v tísni nebo možné použití letadla k teroristickému útoku.

Scénář nabízel ale i další incidenty k řešení, tentokrát určené pro specialisty z oblasti logistického zabezpečení a Force Protection. Ti si museli poradit s výpadkem dodávky elektrické energie, znečištěným zdrojem pitné vody, kontaminací paliva, poruchou hlavního serveru, nefunkční radiolokační technikou, únikem chloru z nedalekého vlakového nádraží, nálezem podezřelého balíčku, neoprávněným vstupem do objektu, zdravotními problémy příslušníků bojové směny nebo evakuací v důsledku požáru.

Kromě vojáků 26. pluku velení, řízení a průzkumu byli do cvičení Clear Sky 2015 zapojeni i příslušníci 21. základny taktického letectva, 25. protiletadlového raketového pluku, Vojenského geografického a hydrometeorologického úřadu a Společného operačního centra MO.

„Poznatky a závěry ze cvičení byly pozitivní. Zejména slovenští a maďarští hodnotitelé ocenili odbornou připravenost a profesionalitu cvičících při zabezpečení a plnění našeho hlavního úkolu, kterým je nepřetržitá ostraha a obrana vzdušného prostoru České republiky“, zhodnotil výcvik podplukovník Zdeněk Patera.

 

Foto: prap. Jiří Liška

 

 

 

Nahoru