Úvodní slovo velitele 26. pluku VŘPz

Vážení spoluobčané,

dovoluji si Vás přivítat na webových stránkách 26. pluku velení, řízení a průzkumu, útvaru, který je součástí Vzdušných sil AČR. Velitelství 26. pVŘPz je dislokováno v posádce Brandýs nad Labem-Staré Boleslavi, ve městě, které má bohatou historii a jehož dějiny sahají až k počátkům české státnosti do 10. století.  Je městem, které je místem tradic svatého knížete Václava a je také nejstarším poutním místem křesťanské kultury v Čechách. K městu Brandýs nad Labem Stará Boleslav se váže také bohatá vojenská tradice s tradicí posádkového města, kdy první vojenská posádka zde byla zřízena již v roce 1773. V průběhu dalších staletí se zde vystřídala dlouhá řada pluků různých zbraní, ale posádka byla až do konce monarchie Rakousko-Uherské převážně doménou císařské kavalerie a to jezdectva všeho druhu. Dále se zde vystřídaly útvary dělostřelecké a od roku 1981 se v posádce po redislokaci usídlilo Velitelství protivzdušné obrany státu se svým Ústředním velitelským stanovištěm. Po roce 1989 v posádce působilo Velitelství letectva a PVOS (1990), Velitelství 4. Sboru PVO (1993) a v roce 1997 zde vzniká Velitelství Vzdušných sil AČR. Dnem 1. 12. 2003 bylo Velitelství Vzdušných sil AČR včleněno do struktury Společných sil AČR Olomouc.

Je mi ctí Vás zde v krátkosti seznámit s útvarem, který byl vytvořen po reorganizačních změnách počátkem roku 2004 a navazuje na tradice Velitelství protivzdušné obrany státu a Ústředního velitelského stanoviště. Hlavním úkolem 26. pVŘPz je zabezpečit nedotknutelnost vzdušného prostoru České republiky. Podřízené jednotky patří mezi vybrané prvky AČR vyčleněné rozhodnutím Poslanecké sněmovny č. 1348 ze dne 7. prosince 2000 do trvalé podřízenosti Vrchního velitele sil NATO v Evropě (SACEUR). Zabezpečení nedotknutelnosti vzdušného prostoru České republiky v rámci integrovaného systému PVO v Evropě – NATINAMDS je plněno nepřetržitě. Jsme útvarem, který svou působností a dislokací zahrnuje celé území České republiky. Naše jednotky jsou dislokovány téměř ve všech krajích naší vlasti. Ke splnění hlavního úkolu je v rámci systému velení a řízení 26. pVŘPz vytvořena struktura radiotechnických jednotek a míst velení, na kterých příslušníci pluku vyhodnocují letový provoz a vytvářejí rozpoznaný obraz o vzdušné situaci. Systémy zpracování dat jsou schopny poskytovat komplexní radiolokační informaci o letovém provozu ve vzdušném prostoru ČR i mimo něj. Součástí 26. pVŘPz je jednotka, která zabezpečuje koordinaci vojenského letového provozu s civilními orgány ŘLP Praha, výcvik řídících letového provozu, management vzdušného prostoru pro pružné využívání vzdušného prostoru, vydávání Letecké informační příručky a cestou společného záchranného koordinačního střediska zabezpečuje včasné poskytnutí pomoci a záchrany osádkám a cestujícím letadel, které se ocitly v nouzi.

26. pVŘPz zabezpečuje celou škálu činností, které vyplývají nejen z plnění úkolů pro NATINAMDS, ale taktéž pro potřeby Národního posilového systému. Jako součást Vzdušných sil bude i nadále nezbytným prvkem velení a řízení, prvkem, který zabezpečuje aktivní působení národních i aliančních zbraňových systémů nad územím České republiky.

Velitel 26. pVŘPz

plk. Ing. Milan MALÍK

Účastníci cvičení FLASHBACK SHIELD prokázali svou profesionalitu

Publikováno: 6.5.2015 Autor: Lucie Machorková

Nepřetržité střežení vzdušného prostoru nad Českou republikou je hlavní úkol 26. pluku velení, řízení a průzkumu.

Družstvo 26. pVŘPz slavilo úspěchy v armádním přeboru ve sjezdovém lyžování

Publikováno: 24.1.2014 Autor: Lucie Machorková

Reprezentanti 26. pluku velení, řízení a průzkumu ze Staré Boleslavi byli jedni z nejúspěšnějších účastníků Otevřených přeborů AČR ve sjezdovém lyžování, které proběhlo ve dnech 20. – 22. ledna 2014 na Klínovci.

Nová publikace o historii a činnosti radiotechnického vojska slavila svůj vznik za účasti 26. pluku

Publikováno: 17.1.2014 Autor: Lucie Machorková

Beseda a autogramiáda s autorem knihy o radiotechnickém vojsku „Volací znak Salakuška“ Martinem Káňou se uskutečnila v pátek 17. ledna 2014 v chomutovském Středisku knihovnických a kulturních služeb.

Nahoru