Úvodní slovo velitele 26. pVŘPz

Vážení spoluobčané,

dovoluji si Vás přivítat na webových stránkách 26. pluku velení, řízení a průzkumu, útvaru, který je součástí vzdušných sil AČR a je jedním z útvarů Společných sil. Velitelství 26.pVŘPz je dislokováno v posádce Brandýs nad Labem-Staré Boleslavi, ve městě, které má bohatou historii a jehož dějiny sahají až k počátkům české státnosti do 10. Století. Je městem, které je místem tradic svatého knížete Václava a je také nejstarším poutním místem křesťanské kultury v Čechách. K městu Brandýs nad Labem Stará Boleslav se váže také bohatá tradice vojenská s tradicí posádkového města, kdy první vojenská posádka zde byla zřízena již v roce 1773. V průběhu dalších staletí se zde vystřídala dlouhá řada pluků různých zbraní, ale posádka byla až do konce monarchie Rakousko-Uherské převážně doménou císařské kavalerie a to jezdectva všeho druhu. Dále se zde vystřídaly útvary dělostřelecké ale od začátku 80-tých let minulého století se v posádce usídlilo Velitelství protivzdušné obrany státu se svým Ústředním velitelským stanovištěm.

Je mi ctí Vás zde tedy v krátkosti seznámit s útvarem, který byl vytvořen po reorganizačních změnách v roce 2004 a na tyto tradice PVOS a UVS navazuje. 26.pVŘPz plní svou strukturou a svými silami celé spektrum úkolů již v míru jako součást jednotek a sil, zařazených do jednotné struktury NATO v Evropě pod velením vrchního velitele sil NATO v Evropě. Jsme útvarem, který svou působností a dislokací zahrnuje celé území České republiky, naše jednotky jsou dislokovány téměř ve všech krajích naší vlasti. Náš prvořadý úkol, zabezpečení nedotknutelnosti vzdušného prostoru ČR v rámci jednotného integrovaného systému PVO v Evropě – NATINADS je plněn nepřetržitě 24 hodin denně, sedm dní v týdnu. Ke splnění tohoto úkolu je v rámci systému velení a řízení 26.pVŘPz vytvořena struktura radiotechnických jednotek a míst velení, na kterých příslušníci pluku vyhodnocují letový provoz a vytvářejí obraz o jednotné vzdušné situaci. Systémy zpracování dat jsou schopny poskytovat komplexní radiolokační informaci o vzdušném prostoru nad územím ČR i mimo něj. Tyto systémy jsou plně kompatibilní s obdobnými systémy v rámci aliance NATO a patří k technické i operační špičce.

26.pVŘPz je v současné době vyzbrojena ještě převážně radiolokační technikou staré sovětské provenience, která má již nejlepší léta svého života za sebou a je skoro na konci svého technického života. Úkol vyhodnocení vzdušného prostoru a sledování vzdušných objektů je plněn ale stále kvalitně a s přehledem. Je to i proto, že příslušníci 26.pVŘPz – specialisté RTV patří k nejlépe připraveným odborníkům v AČR a jsou na svoji práci a svou příslušnost ke zbrani patřičně hrdi.

V letošním roce se u pluku postupně realizuje zasazení páteřní radiolokační techniky typu FADR. V dlouhodobém horizontu a v návaznosti na již zmíněné morální zastarávání staré sovětské radiolokační techniky se pluk postupně připravuje i k přezbrojení na moderní tří-dimenzionální radiolokátory typu MADR, schopné pokrýt požadavky na tvorbu a distribuci informací o vzdušné situaci a bude pak schopna s moderní RLT naše úkoly dál plnohodnotně a kvalitně plnit.

Součástí 26.pVŘPz je i 263.StřŘLP dislokované v Praze Ruzyni, které zabezpečuje řízení letového provozu a výcvik letectva pro potřeby svazků a útvarů AČR a koordinaci vojenského letového provozu s civilními orgány ŘLP Praha.

26.pVŘPz zabezpečuje svými systémy a svými odborníky celou škálu činností, které vyplývají nejen z plnění úkolů pro NATINADS. Jako součást vzdušných sil bude i nadále nezbytným prvkem velení a řízení, prvkem, který zabezpečuje aktivní působení zbraňových aliančních systémů nad územím České republiky. Bude i nadále pevným článkem systému NATINADS a bude plnohodnotným partnerem v Alianci.

Velitel 26.pVŘPz

plk. Ing. Štefan VASILY